Vocathlon Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen Mesleki Eğitim Teması kapsamında 2019 yılında temelleri atılan, mesleki eğitim veren liselerde öğrenim gören gençlerde girişimcilik yetkinliklerinin artırılmasını amaçlayarak gençlerin fikirlerini gerçeğe dönüştürme yolunda tüm basamakları yaşayarak görmelerini, fikirlerinin sektörün ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamayacağını ölçebilmelerini sağlayan bir öğrenme programıdır.

Program, 2020 yılı itibariyle Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç odaklı Programı kapsamına alınarak, Ajans ile TR82 Bölgesi İl Milli Eğitim Müdürlükleri arasında imzalanan “Eğitimde İşbirliği Protokolü” çerçevesinde Bölge Milli Eğitim Müdürlükleri ve Kastamonu Üniversitesi Teknokent A.Ş. işbirliği ile sürdürülmeye başlanmıştır.

Program, mesleki eğitimdeki gençlerde girişimcilik kültürünün oluşturulmasını, gençlerin çevrelerindeki sorunları tanımalarını, bu sorunlara yönelik çözümler geliştirerek iş ve proje fikirleri geliştirmelerini amaçlamaktadır. Bu çerçevede, programa başvuru yapan gençler program öncesinde girişimcilik ve bir takım kişisel gelişim eğitimi alacaklardır. Gençler, bu ön eğitimler ile mesleki alanda aldıkları teorik ve pratik eğitimlerini birleştirerek yaratıcılıklarını da ortaya koyarak yeni iş fikirlerini geliştirecekleri programa katılım sağlayacaklardır.

Program sonunda jüri tarafından tüm iş fikri ve proje sunumları farklı kategorilerdeki belirlenmiş kriterlere göre puanlandırılacak ve bunlar arasından ilk 3’e giren gençlerin kurdukları takımlara bir sonraki yıl içerisinde aynı iş fikri ve projeyi ulusal veya uluslararası alanda düzenlenen yarışmalara katılım sağlamak veya ticari amaçlı olarak salt prototip geliştirmek istemeleri halinde Ajans tarafından maddi destek sağlanması planlanmaktadır. Ayrıca, Kastamonu Teknokent A.Ş. tarafından mansiyon ödülü olarak yine bir sonraki yıl içerisinde 1 projeye (gerekli koşullar sağlandığı taktirde) patent desteği sağlanacak ve dereceye giren ilk 3 takımın iş fikirleri Kastamonu Teknokent Girişim Vadisi Kuluçka Merkezi tarafından düzenlenecek olan hızlandırma programına doğrudan dahil edilecektir.